SOUSTŘEDĚNÍ 2017 – informace k odjezdu

08.08.2017

Místo konání:

Střední škola Pohoda, s.r.o., Na Vinici 2244, 41201 Litoměřice

Místo ubytování:

Domov mládeže SŠ Pohoda, Žižkova 2, 412 01 Litoměřice

Odjezd a příjezd:

Sraz u TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8 v 7:30 hod. Odjezd bude v 8:00 hod. - na nikoho se nečeká.

Přesný čas příjezdu bude znám v den odjezdu a bude zveřejněn na stránkách FbK Kobylisy:

https://www.facebook.com/florbalkobylisy

https://www.fbkkobylisy.cz

Na srazu před odjezdem je nutno:

Zástupci oddílu odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem ne starší 1 roku (nebyl-li odevzdán v průběhu sezóny 2016-2017), kopii kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny, písemné upozornění na všechny případné zvláštnosti či závažné skutečnosti o zdravotním stavu dítěte (lze uvést na zadní stranu prohlášení o bezinfekčnosti), které vyžadují pozornost (alergie, trvalé užívaní léků, jídla která nesmí nebo jí s odporem apod.) a případné léky, které dítě užívá včetně dávkování.

Co s sebou:

Všichni účastníci si k běžnému vybavení potřebnému pro týdenní pobyt vezmou i florbalovou hůl, brankáři kompletní brankářskou výstroj, sportovní sálovou obuv (světlá podrážka, NESMÍ barvit!!!), sportovní běžeckou obuv (na ven), 14x tričko, 14x spodní prádlo, 14 ponožky (nejlépe z bavlněných materiálů), kraťasy, teplákovou soupravu, ručník a hygienické potřeby, pyžamo, pláštěnku, plastovou láhev na nápoje, plavky.

Důležité upozornění:

Účastník řízení je na soustředění povinen řídit se pokyny trenérů či vychovatelů. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO přivézt na soustředění jakoukoliv zbraň, nůž, kuličkovou pistoli, zápalky, zapalovače, zábavní pyrotechniku, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, drogy a další podobné nebezpečné výrobky nebo předměty. Pořadatel, vychovatelé ani trenéři NERUČÍ za cenné věci (např. mobilní telefony, šperky, herní konzole, mp3 přehrávače), či finanční hotovost, které si účastníci soustředění vezmou na soustředění s sebou nad rámec potřebného vybavení.

V případě závažného porušení pravidel soustředění nebo pokynů trenéra či vychovatele může být účastník řízení ze soustředění vyloučen. V takovém případě, je povinností zákonného zástupce si účastníka soustředění podle pokynů trenéra bezodkladně vyzvednout.

Potřebné formuláře ke stažení ZDE.