FbK Kobylisy
4_20210912_163058.png

Opatření COVID-19

Informace o opatřeních přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterými je podmíněna účast na trénincích, zápasech nebo turnajích.

Aktuální od 30.9.2021 platná opatření - COVID-19

  • TRÉNINKY - Tréninku se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19. Účastník tréninku NEMUSÍ prokazovat bezinfekčnost na covid-19. FbK Kobylisy vede pouze seznam obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon) prostřednictvím modulu docházky aplikace Členská sekce.
  • ZÁPASY - TURNAJE - Zápasu nebo turnaje se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19. Účastník zápasu nebo turnaje MUSÍ prokazovat vedoucímu družstva bezinfekčnost na covid-19, a to potvrzeními o negativním PCR testu ne starším 7 dnů, o antigenním testu ne starším 72 hod., o ukončeném očkování min. před 14 dny, o laboratorně potvrzeném prodělání covid-19 před max. 180 dny nebo antigenním testem provedeným na místě. Vedoucí družstva kontrolu zaznamená v protokolu o bezinfekčnosti. Každý účastník musí mít po celou dobu v hale u sebe doklad, kterým bezinfekčnost prokázal. Děti do 6 let věku bezinfekčnost prokazovat nemusí. Prokázání bezinfekčnosti na Covid-19 je povinností účastníka zápasu - turnaje a provede se tak, že každý z účastníků před účastí v zápase turnaji (vstupem do haly) trenérovi předloží k nahlédnutí některý z výše uvedených podkladů prokazujících bezinfekčnost na Covid-19 a tento podklad bude mít k dispozici pro případnou kontrolu provedenou příslušnými orgány v hale, kde se zápas nebo turnaj koná. Pokud účastník zápasu nebo turnaje některým z výše uvedených způsobů neprokáže svou bezinfekčnost na Covid-19, nemůže se zápasu nebo turnaje zúčastnit. Trenéři nebudou podklady ověřovat, vybírat a ani archivovat (nemají k tomu zmocnění), ale povedou pouze evidenci účastníků zápasu nebo turnaje prostřednictvím protokolu o bezinfekčnosti, který předají pořadateli zápasu nebo turnaje.
  • OSTATNÍ - Ostatním osobám (divákům) nemusí být do hal vlastníkem haly umožněn. Pokud vstup do haly těmto osobám umožní, tak pouze osobám nevykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19, které prokáží při vstupu bezinfekčnost na covid-19, a to potvrzeními o negativním PCR testu ne starším 7 dnů, o antigenním testu ne starším 72 hod., o ukončeném očkování min. před 14 dny, o laboratorně potvrzeném prodělání covid-19 před max. 180 dny nebo antigenním testem provedeným na místě.

Uvedené se opírá o Část I. odst. 8 , odst. 12, odst. 13 a odst. 16 Mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27.9.2021

Informace Českého florbalu k pandemii coronaviru a k přijatým opatřením.

Další články z rubriky

FbK Kobylisy
3_20210826_194230.png

!!! HRAJ ZA KOBYLISY I TY !!!

Kobyliský florbal rád uvítá nové hráče i hráčky po celý rok! Pokud chceš hrát florbal za Kobylisy, stačí přijít na trénink nebo nás kontaktovat e-mailem nebo na facebooku.

1_20210826_220306.jpg

V jakých soutěžích nás můžete vidět?

Náš klub má své zastoupení ve všech chlapeckých kategoriích, ve kterých za nás do soutěží spolu s chlapci nastupují i dívky a v samostatných týmech si u nás zahrají si u nás i muži a ženy.