53_20220210_201904.png

Opatření COVID-19 od 10.2.2022

Informace o opatřeních přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterými je podmíněna účast na trénincích, zápasech nebo turnajích.

Aktuální, od 10.2.2022 platná opatření - COVID-19

  • TRÉNINKY - Tréninku se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo která ví, že je nakažená onemocněním covid-19 (i bezpříznakovým).
  • ZÁPASY nebo TURNAJE tým - Všichni členové družstva musí mít v době pohybu po hale nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor). Tato povinnost se nevztahuje na členy družstva během utkání a na hráče během přípravy na utkání (rozcvička). Týmy si nemění strany. Bezinfekčnost se neprokazuje a ani nekontroluje, nevede se protokol o bezinfekčnosti hráčů a realizačního týmu. Zápasu nebo turnaje se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění. covid-19 nebo která ví, že je nakažená onemocněním covid-19 (i bezpříznakovým).
  • ZÁPASY nebo TURNAJE diváci - Pořadatel musí zajistit, že do haly bude vpuštěno tolik diváků, kolik je míst k sezení, nejvíce však do celkového počtu 1.000 diváků. Bezinfekčnost se neprokazuje a ani nekontroluje. Zápasu nebo turnaje se nesmí zúčastnit divák vykazující klinické příznaky onemocnění. covid-19 nebo který ví, že je nakažená onemocněním covid-19 (i bezpříznakovým).