186_20230806_182023.png

Rozpisy tréninků pro sezónu 2023-2024

Informace o časech tréninků v sezóně 2023 - 2024

Časy tréninků pro sezónu 2023-2024. V případě většího množství hráček a hráčů změna možná.

Pondělí

 • 18:30 - 19:45 hod. - Starší žáci B
 • 19:15 - 21:00 hod. - Dorostenci Starší žáci A
 • 20:30 - 22:00 hod. - Ženy + tým "Nabušenci"

Úterý

 • 15:30 - 17:00 hod. - Přípravka + Elévové A a B
 • 17:00 - 18:00 hod. - Přípravka + Elévové A a B - pohybová příprava v tělocvičně 
 • 16:30 - 18:00 hod. - Mladší žáci 
 • 17:45 - 19:15 hod. - Starší žáci A a B
 • 19:00 - 20:30 hod. - Junioři + Muži C a D
 • 20:30 - 22:00 hod. - Muži A a B

Středa

 • 18:30 - 20:00 hod. - Ženy + Mladší žáci

Čtvrtek

 • 18:30 - 20:00 hod. - Dorostenci + Junioři 
 • 20:00 - 21:30 hod. - Muži A a B

Pátek

 • 15:30 - 17:00 hod. - Přípravka + Elévové A a B
 • 16:30 - 18:00 hod. - Mladší žáci
 • 17:45 - 19:30 hod. - Starší žáci A a B
 • 19:15 - 21:00 hod. - Dorostenci + Junioři

Kategorie podle ročníků:

 • Přípravka - 2015 a mladší
 • Elévové - 2013 a 2014
 • Mladší žáci - 2011 a 2012
 • Starší žáci - 2009 a 2010
 • Dorostenci - 2007 a 2008
 • Junioři - 2005 a 2006
 • Muži - 2004 a starší
 • Ženy - 2004 a starší 

Příspěvky na sezónu:

 • Přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci a dorostenci - základní cena 9.600 Kč, poskytuje se sleva 1.000 Kč pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti - pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti, je jejich výše 8.600 Kč.
 • Ženy, muži A a B a junioři včetně individuální hráčské licence - základní cena 10.350, poskytuje se sleva 1.000 Kč pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti - pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti, je jejich výše 9.350 Kč.
 • Muži C a D (jeden trénink týdně) včetně individuální hráčské licence - základní cena 7.350 Kč, poskytuje se sleva 1.000 Kč pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti - pokud jsou příspěvky uhrazeny do data splatnosti, je jejich výše 6.350 Kč.

V případě, že klub navštěvují nejméně 3 osoby jedné rodiny (tím se rozumí rodiče, děti, sourozenci žijící v jedné domácnosti), je jim přiznána sleva 10% z celkové částky příspěvků uhrazených do data splatnosti včetně. Tato sleva se nevztahuje na osoby širší rodiny (prarodiče, strýce, tety, synovce, neteře, atp.). Nárok na tuto slevu zaniká, pokud příspěvky nejsou uhrazeny do data splatnosti.

Splatnost příspěvků je vždy nejpozději 16. dne následujícího měsíce není-li dohodnuto jinak. Při okolnostech hodných zřetele (např. příspěvky budou hrazeny z FKSP) je možno domluvit odlišné datum splatnosti.

Členské příspěvky lze hradit zcela nebo z části z FKSP.

Na členské příspěvky lze též čerpat příspěvky poskytované zdravotními pojišťovnami podle podmínek stanovených jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Poznámky:

O zařazení hráčů do týmů (A, B, C nebo D) rozhodují trenéři.

Změna časů v průběhu sezóny vyhrazena.