Jsme součástí

Český florbal

Organizátor a představitel florbalu v České republice

8_eskflorbal_20211009_210643.png
Navštívit web partnera

Posláním Českého florbalu je pečovat o komplexní rozvoj florbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky a prostřednictvím florbalových oddílů vést mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

Český florbal je členský svaz organizace IFF a orgán, který organizuje florbal v České republice.