140_20230108_000806.png

20 let - z kroniky a foto - sezóna 2012 - 2013

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo. a jsou tu i nějaké fotografie.

FbK Kobylisy sezóna 2012 - 2013 - Kobyliská vlnka

Roku tohoto udála se zásadní věc, jež předčí vše ostatní – do přetlakové haly položen byl nový povrch. V září roku 2012 se legendární turnaj staré gardy, pojmenován po povrchu původním – Kobyliské struhadlo – mohl přejmenovati na Kobyliskou vlnku. První vstřelený gól na tomto novém povrchu odměněn byl po zásluze přenádhernou cenou.

Ze zápisů o schůzích jest patrný mnohý stesk, že jednota má mnoho členstva, které se života v jednotě vůbec neúčastní. Vzdělávací sbor i ostatní činovníci si stěžovali, že ať pořádána přednáška, vycházka, či výlet, zúčastní se ho vždy titíž. Po sportovní stránce nelze ale nikomu nic vyčítati – turnaje přípravné hojně obsazeny (Jarní Pohár, Orlovská urna, Orel Cup, Kobyliské struhadlo, Prague Masters, Hummel Open Game Brno, Plzeň).

Dlužno pouze uvésti počet všech družstev hrající v této sezoně soutěže - 9 - a jednotlivé jejich výsledky:

  • PŘÍPRAVKA - soutěží se neúčastnili
  • ELÉVOVÉ – košový systém
  • MLADŠÍ ŽÁCI – košový systém
  • STARŠÍ ŽÁCI – košový systém
  • DOROST – 6. místo
  • JUNIOŘI – 10. místo
  • MUŽI „C“ – 5. místo
  • MUŽI „B“ – 11. místo
  • MUŽI „A“ – 2. místo
  • VETERÁNI – nezaznamenáno

Autor: LL

Na sezónu 2013 - 2014 se můžete těšit za týden.


Týmy přípravky a elévů, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Týmy přípravky a elévů, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tým mladších žáků, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tým mladších žáků, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tým starších žáků, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tým starších žáků, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Týmy dorostenců a juniorů, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Týmy dorostenců a juniorů, sezóna 2012-2013; Autor: Pavel Růžička SportKarty.cz; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Starší žáci na turnaji Ostrava Cup 2013 - 14. až 16. června 2013, sezóna 2012-2013; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora
Starší žáci na turnaji Ostrava Cup 2013 - 14. až 16. června 2013, sezóna 2012-2013; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora
Starší žáci na turnaji Ostrava Cup 2013 - 14. až 16. června 2013, sezóna 2012-2013; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora
Starší žáci na turnaji Ostrava Cup 2013 - 14. až 16. června 2013, sezóna 2012-2013; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora

Související články

FbK Kobylisy
138_20230107_234335.png

20 let - z kroniky a foto - sezóna 2010 - 2011

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo. A jsou tu i nějaké fotografie.