172_20230409_180308.png

20 let - z kroniky a foto - stavba haly 2016 - 2017

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo.

FbK Kobylisy rok 2016 - 2017 – Stavba nové haly.

Tento díl není věnován jedné konkrétní sezóně FbK Kobylisy, ale je věnován asi zatím nejdůležitější události v dějinách kobyliského florbalu, jedné z nejvýznačnějších událostí celé TJ a zcela určitě zatím nejvýznačnější události TJ v jednadvacátém století. Všechna sportoviště vlastněná a užívaná naší TJ (tělocvična a areál U Školské zahrady, fotbalové hřiště Admira a tenisové kurty s areálem Na Pecích, turistický areál Svornost Větrušická a horská chata Žalý) totiž pochází z šedesátých let minulého století s výjimkou chaty, která je starší a poté již byla pouze vylepšována a upravována.  

I když naše původní nafukovací hala z roku 2006 umožnila zásadním způsobem rozvoj florbalu v Kobylisích, věděli jsme, že se po 10 letech dostává na hranici své životnosti. Proto jsme na konci roku 2015 řešili, co dál. Investovat do staré haly, provést její rekonstrukci a pokračovat dál v nafukovačce? Nebo postavit zcela novou halu? Přiklonili jsme se ke druhé variantě i pro vysoké energetické nároky nafukovací haly a její velmi omezené využití v letních měsících. V nafukovací hale totiž musí nonstop běžet kompresor, úniku tepla z ní prakticky nic nebrání a jakmile svítí slunce teploty v ní dosahují i 60 °C (možná více). 

Nejdříve jsme s ohledem na finanční možnosti TJ uvažovali o nějaké jednoduché hale bez zázemí s rozpočtem cca 10 - 13 mil., které by zůstalo ve staré budově s tělocvičnou. Návrh jsme předložili vedení TJ a ostatním oddílům a jakmile ti potvrdili jeho správnost, začaly se řešit podrobnosti a další možnosti. Zejména se řešilo vlastní umístění haly, aby bylo možné i další využití pozemku v budoucnu a možnost poskytnutí dotací na stavbu haly Městskou částí Praha 8 a Magistrátem hl. m. Prahy. Od Městské části Praha 8 jsme se sice pomoci nedočkali, ale Magistrát přislíbil dotaci ve výši cca 12 mil. 

V tu chvíli jsme si všichni v TJ uvědomili, že takováto podpora se již nemusí opakovat a že by bylo škoda tuto podporu nevyužít a nevybudovat halu s veškerým zázemím, která bude sloužit i budoucím generacím. Všechny přípravné práce jsme proto shodili ze stolu a začali od začátku. Zejména bylo nutno vypracovat projektovou dokumentaci k hale, zorganizovat a provést výběrové řízení na zhotovitele stavby, zajistit pravomocné stavební povolení, sjednat úvěr,... a až teprve potom se mohlo začít stavět. Všechny, kdo znali situaci ve stavebnictví, jsme pobavili tím, že halu chceme postavit a zprovoznit nejpozději do září 2017, tedy za cca 1,5 roku! Jak se pak divili, že se nám to podařilo! Nutno podotknout, že nám všichni zúčastnění (projektant Atelier Genesis, spol. s r.o., Městská část Praha 8, Magistrát hl. m. Prahy, organizátor výběrového řízení Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., zhotovitel stavby Alstap s.r.o.,...) v naší snaze fandili a dělali vše proto, aby se věc podařila. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, které měly zájem halu postavit. Vítězem výběrového řízení se stala firma Alstap s.r.o., která se zavázala halu postavit v termínu únor až květen 2017. 

Prakticky jsme se setkali s dvěma zásadními problémy, které jsme nakonec zdárně vyřešili, drobných problému byly milióny, ale i ty se překonaly. Poprvé jsme začali pochybovat, že se vše stihne, bylo stavební řízení. Jeden ze sousedů TJ dotčených stavbou se totiž proti vydanému stavebnímu povolení odvolal a jak známo, bez pravomocného stavebního povolení stavět nelze. Nakonec jsme se s tímto sousedem dohodli, vyšli mu vstříc i ve věcech, které se stavbou vůbec nesouvisely (zastínění jeho pozemku - stromy se pokácely) a pravomocné stavební povolení jsme měli v ruce. Další problém nastal při sjednání úvěru. Úvěr přeci poskytují všechny banky, tak jsme žádný problém neočekávali a sondovali, kde mají podmínky pro TJ nejvýhodnější. Všude s námi jednali, slibovali hory, doly, černý les do té doby, než si uvědomili, že nejsme běžná firma, ale že jsme zapsaný spolek. A zapsaným spolkům nepůjčují. Nic na tom nezměnil ani fakt, že TJ je spolek se značným nemovitým majetkem (viz. první odstavec) a že tak za poskytnutý úvěr můžeme ručit nemovitostmi dalece převyšujícími výši úvěru (pozemky a nemovitosti v Praze nepatří zrovna k nejlevnějším). Zbyla pouze jediná banka, Česká spořitelna, a.s., která byla ochotna úvěr poskytnout a která jej nakonec poskytla. V průběhu stavby Magistrát hl. m. Prahy poskytl TJ další dotaci na stavbu haly ve výši 4 mil.

A když se podařilo zdárně vyřešit všechny přípravné práce, mohla se začít realizovat vlastní stavba haly. Nejprve bylo nutno zbourat starou nafukovací halu, to zvládli členové FbK Kobylisy vlastními silami 1.10.2016. Nutno podotknout, že nafukovací hala se vyfoukla již týden předem z důvodu závady kompresoru. Druhým krokem bylo přeložení kanalizace - původní vedení kanalizace pod budoucí halou by znemožnilo jakoukoli její případnou opravu. A konečně! 1.2.2017 najela stavební technika a začaly se kopat vlastní základy nové haly. Všem nám ale vrtalo hlavou - stihne se to do září nebo ne? Chvilku to vypadalo nadějně a stavba rostla, chvilku jsme zažívali muka, když stavba stála z důvodu technologických přestávek. Ale nakonec se to stihlo. Zhotovitel stavby Alstap s.r.o. sice nedodržel termín realizace stavby, ale 4.9.2017 se v nové hale uskutečnil historicky první trénink. Starší žáky v ní učil florbalu trenér Šimon Paldus. Všem nám spadl kámen ze srdce a zhluboka jsme si oddechli. A že slavnostní otevření naší nové haly s doprovodným programem proběhlo až 11.12.2017 nikomu nevadilo. 

O výstavbu haly se zasloužilo velké množství osob a všem jim za zdárné dokončení haly patří velký dík. Nejvíce se však o ni zasloužili čtyři členové TJ, kterým za to patří velký dík. Byli to  Ing. Ivan Dědek, starosta TJ a trenér florbalu, Ing. Ivana Kašparová, jediný zaměstnanec TJ a cvičitelka všestrannosti, Martin Neužil, trenér florbalu a Ctirad Malina, předseda FbK Kobylisy, hráč a trenér florbalu.

Údaje o nové hale:

  • zahájení stavby 1.2.2017
  • zprovozněna 4.9.2017 (slavnostní otevření 11.12.2017)
  • rozměry plochy 45 x 24 m, 
  • rozměry hrací plochy 40 x 20 m 
  • umělý povrch (guma) s vyznačenými hřišti pro florbal, házenou a 6 kurtů pro badminton
  • stavebně oddělená hrací plocha od diváků, hala má tzv. čistou a špinavou zónu
  • počet šaten 7 se sprchami
  • kapacita hlediště 180 diváků, z toho 80 míst k sezení
  • cena haly 36 mil. pokryta dotacemi 12 mil. a 4 mil. poskytnutými Magistrátem hl. m. Prahy, 6 mil. z vlastních zdrojů TJ a úvěrem 14 mil. poskytnutého Českou spořitelnou, a.s.

 

Autor: Petr Vondrák

Další díl kroniky bude zveřejněn jakmile bude dopsána za pomoci pamětníků, doufáme že se vše stihne do příštího pondělí.


Začínáme pěkně od začátku. Letecký snímek Kobylis z roku 1938. Najdete místo, kde dnes stojí hala?; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Začínáme pěkně od začátku. Letecký snímek Kobylis z roku 1938. Najdete místo, kde dnes stojí hala?; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek Kobylis z července 2022. Teď už by neměl být problém najít halu.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek Kobylis z července 2022. Teď už by neměl být problém najít halu.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1945 místa, kde se dnes nachází hala. Nestojí ještě ani stará budova s tělocvičnou, na místě se nachází budova zázemí Sokola a cvičiště, vypadá to jako nějaké stavení se zahrádkou.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1945 místa, kde se dnes nachází hala. Nestojí ještě ani stará budova s tělocvičnou, na místě se nachází budova zázemí Sokola a cvičiště, vypadá to jako nějaké stavení se zahrádkou.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1953 místa, kde se dnes nachází hala. Stará budova s tělocvičnou je ve výstavbě. Na místě se stále nachází původní zázemí Sokola a patrné je i jinak umístěné hřiště. Jedná se o první letecký snímek zachycující budování TJ.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1953 místa, kde se dnes nachází hala. Stará budova s tělocvičnou je ve výstavbě. Na místě se stále nachází původní zázemí Sokola a patrné je i jinak umístěné hřiště. Jedná se o první letecký snímek zachycující budování TJ.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1975 místa, kde se dnes nachází hala. Takto místo, až na drobné úpravy, vypadalo do roku 2007, kdy byla postavena na hřišti nafukovací hala, která se z počátku přes léto skládala.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 1975 místa, kde se dnes nachází hala. Takto místo, až na drobné úpravy, vypadalo do roku 2007, kdy byla postavena na hřišti nafukovací hala, která se z počátku přes léto skládala.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2007 místa, kde se dnes nachází hala. V pravé části hřiště je již vidět strojovna a sklad, kde je nafukovací hala přes léto uložena.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2007 místa, kde se dnes nachází hala. V pravé části hřiště je již vidět strojovna a sklad, kde je nafukovací hala přes léto uložena.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2010 místa, kde se dnes nachází hala. Takto místo vypadalo s postavenou nafukovací halou.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2010 místa, kde se dnes nachází hala. Takto místo vypadalo s postavenou nafukovací halou.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2016 místa, kde se dnes nachází hala. Jedná se o poslední letecký snímek s nafukovací halou, na kterém je již patrné její stáří a opotřebení, tedy důvody, které vedly k výstavbě nové haly.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2016 místa, kde se dnes nachází hala. Jedná se o poslední letecký snímek s nafukovací halou, na kterém je již patrné její stáří a opotřebení, tedy důvody, které vedly k výstavbě nové haly.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2017 zachycuje novou halu ve výstavbě.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Letecký snímek z roku 2017 zachycuje novou halu ve výstavbě.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Zatím poslední letecký snímek z roku 2022 zachycuje již novou halu.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Zatím poslední letecký snímek z roku 2022 zachycuje již novou halu.; Zdroj: Archiv leteckých snímků (app.iprpraha.cz)
Poslední výdech naší staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Poslední výdech naší staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016. Hotovo! Byla to ale fuška!, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Bourání staré nafukovací haly 1.10.2016. Hotovo! Byla to ale fuška!, na tomto místě má za rok stát naše nová hala.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba nové kanalizace, bez té by to nešlo 27.11.2016.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba nové kanalizace, bez té by to nešlo 27.11.2016.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
První den stavby nové haly 1.2.2017.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
První den stavby nové haly 1.2.2017.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Druhý den stavby nové haly 1.2.2017.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Druhý den stavby nové haly 1.2.2017.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Co tam dělají? Lijí beton nebo zakládají novou skalku. Nechceme zahrádku, ale halu! 10.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Co tam dělají? Lijí beton nebo zakládají novou skalku. Nechceme zahrádku, ale halu! 10.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak jo, vypadá to na halu, i když jisté to ještě není. 13.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak jo, vypadá to na halu, i když jisté to ještě není. 13.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak jo, vypadá to na halu, i když jisté to ještě není. 13.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak jo, vypadá to na halu, i když jisté to ještě není. 13.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba pokračuje. Stále to ještě může být plot okolo zahrádky. 23.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba pokračuje. Stále to ještě může být plot okolo zahrádky. 23.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba pokračuje. Stále to ještě může být plot okolo zahrádky. 23.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba pokračuje. Stále to ještě může být plot okolo zahrádky. 23.2.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Nebude ta střecha nějak nízko? 15.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Že by ta střecha byla pohyblivá kvůli údržbě? 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Že by ta střecha byla pohyblivá kvůli údržbě? 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak už je to jisté! Bude to hala. 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak už je to jisté! Bude to hala. 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak už je to jisté! Bude to hala. 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Tak už je to jisté! Bude to hala. 18.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už se to rýsuje 25.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už se to rýsuje 25.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už se to rýsuje 25.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už se to rýsuje 25.3.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje 3.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje 3.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 24.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 24.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 24.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 24.4.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Stavba zdárně pokračuje, ale čas letí 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku by to šlo, ale tady se ještě hrát nedá 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku by to šlo, ale tady se ještě hrát nedá 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku by to šlo, ale tady se ještě hrát nedá 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku by to šlo, ale tady se ještě hrát nedá 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala 3.5.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 11.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 11.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 11.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 11.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Už to vypadá jak hala. A krásná! 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna a hrací plocha. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna a hrací plocha. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna a hrací plocha. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Zde budoucí tribuna a hrací plocha. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Panorama vnitřku. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Panorama vnitřku. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Panorama vnitřku. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Panorama vnitřku. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Tady budou šatny a jejich sprchy. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Tady budou šatny a jejich sprchy. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Tady budou šatny a jejich sprchy. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Tady budou šatny a jejich sprchy. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Chodba před šatnami. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Z venku je to už hala, ale uvnitř je ještě fůra práce. Stihne se to do září? Chodba před šatnami. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Vzduchotechnika. 20.6.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Uf! Stihlo se to! První trénink v nové hale vede Šimon Paldus 4.9.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Uf! Stihlo se to! První trénink v nové hale vede Šimon Paldus 4.9.2017; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Pozvánka na slavnostní otevření haly 11.12.2017. Tréninky v ní však probíhaly již od září.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Pozvánka na slavnostní otevření haly 11.12.2017. Tréninky v ní však probíhaly již od září.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Členové TJ, kteří se o halu nejvíce zasloužili, zleva Ctirad Malina, Martin Neužil, Ivana Kašparová a Ivan Dědek.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Členové TJ, kteří se o halu nejvíce zasloužili, zleva Ctirad Malina, Martin Neužil, Ivana Kašparová a Ivan Dědek.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Pozvaní hosté zástupci stavitele, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu městské části Praha 8, kteří se na stavbě haly podíleli nebo se podílejí na jejím provozu.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Pozvaní hosté zástupci stavitele, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu městské části Praha 8, kteří se na stavbě haly podíleli nebo se podílejí na jejím provozu.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přestřihnutí pásky.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přestřihnutí pásky.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přestřihnutí pásky.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přestřihnutí pásky.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Byl i slavnostní program.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Trenéři FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Trenéři FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Muži, junioři a dorostenci FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Muži, junioři a dorostenci FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přípravka, elévové, mladší a starší žáci FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Přípravka, elévové, mladší a starší žáci FbK Kobylisy.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Slavnostního otevření se zúčastnilo velké množství členů TJ i našich fanoušků.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Slavnostního otevření se zúčastnilo velké množství členů TJ i našich fanoušků.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Máme důstojný sportovní stánek.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Slavnostní otevření haly 11.12.2017. Máme důstojný sportovní stánek.; Autor: neznámý; Zdroj: Archiv FbK Kobylisy
Všichni, kdo se na stavbě haly podíleli.; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora
Všichni, kdo se na stavbě haly podíleli.; Autor: Petr Vondrák; Zdroj: Archiv autora

Související články

FbK Kobylisy