124_20221231_011757.png

20 let - z kroniky - rok 2003

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo.

FbK Kobylisy - rok 2003

Zápis v oddíle našem florbalovém počíná právě v jubilejním roce nad jiné významném. V tomto roce byl veřejně oznámen objev historicky prvního českého dinosaura, za vichřice padl unikátní památný strom Vopařilova jedle, nejvyšší jedle bělokorá České republiky, a Pavel Posád se stal 19. litoměřickým biskupem.

Od té doby florbal mohutní měrou netušenou, plápol nadšení rozlévá se po všech našich vlastech a drahý odkaz rovnosti a bratrství stává se majetkem všech stavů a vrstev, všech stran bez rozdílu politického přesvědčení.

Florbal zanešen byl i do obce naší. Nadšení jednotlivci jali se florbal uvádět ve skutek – založili florbalový oddíl při TJ Sokol Kobylisy. Uvésti dlužno florbalisty Ctirada MalinuTomáše Zahradníka a Ivana Dědka, kteří první přicházeli s tužbou založiti oddíl florbalu v naší obci.

Slovo stalo se skutkem.

Díky některým vlivným přátelům, kteří projevili pochopení myšlenky florbalové, svolána byla po důvěrných poradách ustavující „valná hromada“ na jakýs den roku 2003 do hostince U Kocoura v Kobylisích.

Cvičení konalo se na počátku v malé tělocvičně Sokola Kobylisy, později v nafukovací hale na původním Tyršově letním cvičišti při Sokole Kobylisy.

Pokud se zábavy týče, pořádán byl jeden večírek, jeden taneční vínek a vykonány byly přípravy ku plesu.

V jedné z prvých výborových schůzí naší jednoty bylo usneseno zakoupiti „pamětní knihu“ pro kroniku. Bohužel však zapisováno do této nebylo, takže kroniku naší jednoty nutno sestavovati ze zachovavších se zápisů o schůzích a z písemných dokumentů jichž však množství schází.

Pamětníků prvých počátků naší jednoty jest již mezi námi jen několik a těm zajisté bude nesnadno vzpomínati na podrobnosti, které by zajisté pro nás i budoucí měly velikou zajímavost.

Škoda, škoda nenahraditelná, že kronika nebyla současníky zaznamenávána, snad mnohý krásný čin zůstane nezapsán, snad činnost prvních činovníků naší jednoty, jsouc popisována dle kusých zápisů, nebude se jeviti takovou, jakou ve skutečnosti byla, jest to vina jich vlastní.

Autor: LL

Na rok 2004 se můžete těšit za týden.

Související články

FbK Kobylisy
125_20230107_223455.png

20 let - z kroniky - rok 2004

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo.

133_20230107_230025.png

20 let - z kroniky a foto - sezóna 2005 - 2006

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo. Našly se i nějaké fotografie.