125_20230107_223455.png

20 let - z kroniky - rok 2004

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo.

FbK Kobylisy - rok 2004

Rok 2004 jest pro naší jednotu rokem vzestupu. Florbalový oddíl TJ Sokol Kobylisy se stal členem České florbalové unie (12.5.2004). Počíná se první soutěž dospělých a jedna dětská kategorie (mladší žáci).

Zápis o řádné valné hromadě z roku 2004 bohužel v archivu chybí.

Na návrh a intervenci zakládajících členů konáno tento rok první soustředění. Toto konáno v jihočeské vsi Olešnice. Program tohoto, dle vzpomínek Ctirada Maliny: „Společným a svorným úsilím uspořádáno bylo první soustředění. V ohledu mravním, národnostním i sportovním mělo toto soustředění veliký význam. Po dobu jednoho týdne naši svěřenci běhali, hráli florbal v tělocvičně o rozměrech 8 x 16 m, v případě hezkého počasí hráli florbal na venkovním antukovém tenisovém kurtu.“

Činnost vzdělávací počala se v tomto roce rozvíjeti. Zakládající členové se účastnili trenérského kurzu pořádaného Českou florbalovou unií, pro toto zakoupeno též několik florbalových příruček. Na návrh některých nadšenců konány „předčítatelské večírky“ pro ostatní členstvo. Prvními trenéry byly Ctirad Malina, Roman Šindelář, Tomáš Zahradník a Ivan Dědek. Taktéž došlo k vyškolení prvních rozhodčích v kobyliském týmu – Ctirad Malina a Miroslav Gál.

Inventář movitého jmění v tomto roce: florbalové hokejky, florbalové míčky, branky vyrobené svépomocí.

Autor: LL

Na sezónu 2004 - 2005 se můžete těšit za týden.

Související články

FbK Kobylisy
124_20221231_011757.png

20 let - z kroniky - rok 2003

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo.

133_20230107_230025.png

20 let - z kroniky a foto - sezóna 2005 - 2006

V roce 2023 oslaví FbK Kobylisy 20 let od svého vzniku. V této rubrice Vás postupně seznámíme s tím, jak to tenkrát bylo. Našly se i nějaké fotografie.